2.6. Cifras da VDX

Ofrecemosche aquí unha serie de datos estatísticos para que reflexiones sobre a gravidade do problema social da violencia contra as mulleres. - Mulleres asasinadas en Galicia e España nos últimos anos

2015 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 6 en Galicia - 48 en España (ata o 15/11)
2014 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 6 en Galicia - 54 en España
2013 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 3 en Galicia - 54 en España  
2012 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 4 en Galicia - 76 en España
2011 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 3 en Galicia - 40 en España
2010 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 2 en Galicia - 45 en España
2009 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 3 en Galicia - 35 en España
2008 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 7 en Galicia - 39 en España
2007 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 6 en Galicia - 43 en España
2006 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 0 en Galicia - 48 en España
2005 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 1 en Galicia - 37 en España
2004 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 2 en Galicia - 53 en España   
2003 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 5 en Galicia - 61 en España
2002 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 3 en Galicia - 37 en España
2001 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 0 en Galicia - 36 en España
2000 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 4 en Galicia - 50 en España
1999 - mulleres mortas pola súa parella ou exparella: 2 en Galicia - 54 en España

Mulleres mortas pola súa parella ou exparella en Galicia dende o ano 2003 - 47 mulleres
Mulleres mortas pola súa parella ou exparella en España dende o ano 2003- 810 mulleres

721 ordes de protección en Galicia en 2015

* Os datos anteriores proceden da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.- Denuncias por malos tratos da parella ou da ex-parella.


- Mulleres asasinadas desglosadas pola relación co seu asasino.


No hay comentarios: